BT100-FORM

BİONOVA® Formaldehit sterilizasyon işlemleri için kendinden besiyerli biyolojik indikatör.

Spor: Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953). Popülasyon: 105 / 106.

Uygulanabilir düzenlemeler: IRAM 37102-1, ISO 11138-1, ISO 11138-5.

Maruziyet koşullari: 48 hs. 60°C. İnkübasyon zamani: 48 hs.